Roland Mrówka

Roland Mrówka

Radca prawny, mediator

Roland – w Konkowski i Wspólnicy od 2015 r., prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, spory pracodawców z ZUS, mediacje

SPECJALIZACJA

Specjalizacją Rolanda jest prawo cywilne, gospodarcze oraz prawo ubezpieczeń społecznych. Doradza przedsiębiorcom, w codziennej działalności gospodarczej a także w czasie kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne. Jego doświadczenie obejmuje m.in. sporządzanie pism procesowych, reprezentację procesową, sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów sklepów internetowych, sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli oraz odwołań od decyzji ZUS. Roland zajmuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych, przygotowuje klauzule informacyjne, regulaminy przetwarzania danych, analizuje oraz przygotowuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla przedsiębiorców oraz fundacji. Ponadto zajmuje się również prawem upadłościowym i egzekucyjnym.

Roland odbył staż w Parlamencie Europejskim w Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie brał udział w przygotowywaniu regulacji dotyczących ochrony sygnalistów i miał okazję bliżej poznać funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej oraz europejski proces legislacyjny.

Roland jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

WYKSZTAŁCENIE

Roland ukończył aplikację radcowską w OIRP Kielce. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską z zakresu niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obronił z wynikiem bardzo dobrym.

CECHY

Roland jest typem osoby, która dogłębnie analizuje każdą sprawę, która do niego trafi. Jest świetnym słuchaczem i obserwatorem. Zwraca uwagę na szczegóły, które umykają innym osobom, co pozwala mu spojrzeć na problemy klientów z innej perspektywy, a następnie zaproponować optymalne i jak najlepsze rozwiązanie. Nigdy się nie poddaje i uważa, że w każdej sprawie można znaleźć rozwiązanie.

JĘZYKI

Roland w stopniu bardzo dobrym posługuje się językiem angielskim.

Skontaktuj się ze mną