Hi, How Can We Help You?

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wynikających z przepisów prawa pracy
  • przygotowywanie projektów nietypowych umów o pracę, kontraktów menadżerskich
  • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z uwzględnieniem problematyki zwolnień grupowych
  • wsparcie prawne podczas kontroli organów, m.in. PIP i ZUS oraz opracowanie odwołań od decyzji organów
  • obsługa prawna sporów sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych