Hi, How Can We Help You?

Obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego

Obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego

  • zakładanie i rejestracja spółek
  • zmiany w strukturach kapitałowych spółek
  • zmiany wysokości kapitałów zakładowych lub akcyjnych
  • przygotowywanie regulaminów działania władz spółek
  • serwis prawny procesów przekształcenia lub sprzedaży spółek
  • przygotowanie dokumentacji na Zgromadzenia Wspólników oraz Walne Zgromadzenia