Hi, How Can We Help You?

Obsługa transakcji handlowych i negocjowanie umów

Obsługa transakcji handlowych i negocjowanie umów

  • sporządzanie projektów umów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • udział w negocjacjach i wspieranie procesów negocjacyjnych
  • prawne zabezpieczenia transakcji handlowych
  • obsługa prawno-podatkowa transakcji  handlowych
  • poszukiwanie najkorzystniejszych dla Klientów rozwiązań prawno-podatkowych, zapewniających, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego