Krzysztof Konkowski

Krzysztof Konkowski

Radca prawny

Krzysztof – wspólnik, założyciel Kancelarii, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo cywilne, ubezpieczenia społeczne

SPECJALIZACJA

Krzysztof jest specjalistą w zakresie prawa handlowego, prawa pracy, windykacji należności. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego. Dysponuje także wiedzą w dziedzinie tzw. „prawa technicznego” (certyfikacja, normalizacja, umiejętność czytania i interpretacji norm technicznych, ochrona znaków towarowych i wzorów użytkowych). Krzysztof ma również praktyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego.

Doświadczenie w ww. dziedzinach nabył w czasie pracy zawodowej w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie pracował etatowo przez okres 7 lat, początkowo w obsłudze prawnej, a następnie po ukończeniu studiów podyplomowych, na stanowisku inspektora pracy oraz współtworząc przedsiębiorstwo zajmujące się kredytowaniem towarów i usług.

Nadzoruje tworzenie i łączenie podmiotów gospodarczych, sprzedaż akcji i udziałów, sprzedaż przedsiębiorstw. Uczestniczy także w badaniach prawnych due diligence.

WYKSZTAŁCENIE

Krzysztof uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego w 1999 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył również podyplomowe studium dla inspektorów pracy w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz podyplomowe studia w zakresie doradztwa podatkowego zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.

CECHY

Krzysztof jest osobą stanowczą i zdecydowaną. Potrafi znaleźć dla swoich Klientów niekonwencjonalne rozwiązania. Krzysztof jest bardzo zaangażowany w swoją pracę, która jest dla niego prawdziwą pasją.

JĘZYKI

Krzysztof posługuje się językiem angielskim.

Skontaktuj się ze mną