Adrianna Konkowska - radca prawny

Adrianna Konkowska

Radca prawny, mediator

Adrianna – w Konkowski i Wspólnicy od 2015 r., prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy, mediacje, negocjacje

SPECJALIZACJA

Adrianna specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Doradza przedsiębiorcom, w tym również międzynarodowym, w rozwiązywaniu problemów, z którymi mierzą się w swojej codziennej działalności gospodarczej. Jej doświadczenie obejmuje m.in. sporządzanie pism procesowych, reprezentację procesową, sporządzanie i opiniowanie umów, wspieranie procesów negocjacji, udział w mediacjach, tworzenie i rejestrację spółek oraz prowadzenie postępowań przed sądem arbitrażowym. Adrianna zapewnia także wsparcie w dziedzinie prawa pracy, opiniując i przygotowując umowy o pracę, kontrakty menedżerskie czy regulacje wewnątrzzakładowe.

Adrianna zdobyła cenne doświadczenie także w międzynarodowym środowisku podczas stażu w Parlamencie Europejskim, gdzie miała okazję bliżej poznać funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej oraz europejski proces legislacyjny.

Dzięki współpracy z jedną z największych kancelarii odszkodowawczych w Polsce, Adrianna specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczych. Pomaga klientom w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień w szczególności w razie wypadków komunikacyjnych czy też wypadków przy pracy.

Adrianna jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

WYKSZTAŁCENIE

Adrianna uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego w 2019 r., zdając egzamin radcowski jako jedna z pięciu najlepszych osób w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotnie została nagrodzona Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

CECHY

Adrianna jest osobą niezwykle otwartą, empatyczną i kontaktową. Posiada niezwykłą umiejętność słuchania, co pozwala jej jak najlepiej zidentyfikować problemy swoich klientów, a następnie zaproponować optymalne i jak najlepsze rozwiązanie.

JĘZYKI

Adrianna biegle posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym hiszpańskim.

Skontaktuj się ze mną