Hi, How Can We Help You?

Obsługa w zakresie doradztwa podatkowego

Obsługa w zakresie doradztwa podatkowego

  • W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz wsparcia m.in.: doradztwo podatkowe w zakresie podatku: dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych
  • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług, doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz przed organami podatkowymi, planowanie podatkowe, audyt podatkowy, nadzór podatkowy